Vanliga frågor

Frågor och Svar

Garanti och besiktningsrutiner
Om du upplever några fel eller brister på flyttstädningen ska du anmäla detta till oss inom garantitiden som är 14 dagar. Vår målsättning är att snabbt och enkelt rätta till bristerna och detta sker helt utan extra kostnad. Skulle du däremot upptäcka brister eller fel efter att garantitiden har löpt ut omfattas inte detta av garantin. Du bör därför vara noggrann med att kontrollera vårt arbete inom 14 dagar efter att det avslutats. Vi ser gärna att hyresvärd/köpare är närvarande vid ombesiktning. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast kan komma en (1) gång för att åtgärda de påpekade bristerna och vi åtgärdar endast de brister som påpekats under första besiktningen.
Följande omfattas inte av vår garanti: nötning, missfärgningar, slitage som kunden eller tredje part har orsakat. Försummat underhåll av bostaden ligger utanför Flyttstädnings Stockholms ansvarsområde.

Vad innefattar övriga städytor?
Övriga städytor som även omnämns som biytor, innefattar förråd, vindsutrymmen, källare, garage, balkong, uterum, dvs. alla ytor som inte är inräknade i den ordinarie boytan.

Förbehåll
Merkostnader kan tillämpas om vi inte kan utföra flyttstädningen under avtalad tid p.g.a. att personal inte kan komma in i bostaden/fastigheten som ska städas till exempel med anledning av låsta dörrar/avsaknad av portkoder etc. Merkostnader tillkommer även om städytan inte är framkomlig p.g.a. icke bortflyttade möbler eller annat som hindrar personal från att utföra arbetet enligt gällande överenskommelse med kunden.

Skulle vi bedöma att städytan är mer smutsig än vad kunden angett och bedömt kommer vi att kontakta kunden för att ange ett nytt pris på städuppdraget, ett pris som stämmer överens med städytans skick.

Avslår Skatteverket skattereduktionen (RUT-avdrag) reserverar vi oss för att debitera kunden hela beloppet inklusive moms.

Betalningsmetoder
Hos oss på Flyttstädning betalar du mot faktura inom 14 dagar. Ange alltid personnummer när du bokar flyttstädning vilket underlättar processen för RUT-avdrag.
Skattereduktionen (RUT-avdraget) uppgår maximalt till 50 % av totalbeloppet.

RUT-avdrag vid flyttstädning
Här nedan försöker vi att besvara några av de vanligaste frågorna som rör RUT-avdrag.

Vad betyder RUT?
RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt som gör det möjligt för dig som kund att erhålla en skatterabatt på 50 % på tjänster som utförs i hemmet och som benämns som hushållsnära. Flyttstädning är inkluderat i hushållsnära tjänster och därför kan du bli beviljad reduktion med 50 %. Det är enbart arbetskostnader som är inkluderade i skattereduktionen. Eventuella materialkostnader och transportkostnader beviljas inte i skattereduktion. När du utnyttjar RUT-avdraget måste du antingen bo i huset permanent eller använda det som ett fritidshus.

Du som ansöker om RUT-avdrag betalar endast det reducerade beloppet på fakturan. Vi på Flyttstädning Stockholm ansöker om den avdragsgiltiga arbetskostnaden från Skatteverket och din faktura är specificerad med RUT-avdraget. Notera att vi lägger på en administrativ kostnad på 25 kr/kund.

Du har rätt till RUT-avdrag om du:

  • Är minst 18 år då beskattningsåret löper ut
  • Har utgifter för hushållsnära tjänster
  • Varit obegränsat skatteskyldig under hela beskattningsåret

RUT-avdrag ger maximalt skattereduktion på 75 000 kr/år och för att kunna ta del av detta är det nödvändigt att din inbetalda skatt överstiger summan som skattereduktionen uppgår till.

Vid dödsbo medges endast skattereduktion om hushållstjänsten utförts före dödsfallet.

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information gällande RUT-avdraget. Är du tveksam kring om du är berättigad till RUT-avdrag för flyttstädning rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket innan du bokar någon av våra tjänster.

Om du får ett beslut från Skatteverket som informerar dig om att du inte blir beviljad RUT-avdrag kommer vi att debitera dig hela beloppet för flyttstädningen inklusive moms. Flyttstädning Stockholm kommer inte heller att erhålla någon utbetalning från Skatteverket på kunder som inte är beviljade RUT-avdrag. Det är kundens ansvar att undersöka sin egen rätt till RUT-avdrag. Flyttstädning Stockholm kan inte påverka Skatteverkets beslut.

Innan flyttstädningen påbörjas
Det är kundens ansvar att se till att städytan har fungerande avlopp samt att det finns både varmt och kallt vatten att tillgå. Vi kommer inte att kunna utföra flyttstädningen om elen är avstängd.

Om det finns skador eller trasiga partier (t.ex. lösa lister och skåpdörrar etc.) behöver vi veta detta innan flyttstädningen påbörjas. Vänligen meddela oss om det krävs specifika stängnings- och öppningsmekanismer för dörrar, lådor, fönster, skåpdörrar och annat så att vi kan utföra vårt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Det är kundens ansvar att tillhandahålla belysning i kök och badrum (låt nödvändiga lampor/belysningspunkter sitta kvar tills efter flyttstädningen).

För rengöring av kyl och frys behöver dessa vara både avstängda och avfrostade. Vi utför inga hantverksarbeten vilket i praktiken innebär att vi varken monterar isär eller sammanfogar till exempel badkarsfronter, ugnsluckor etc.